Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem

Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem

Projekt „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” realizowany jest w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Konin znalazł się w czołówce dwudziestu miast wybranych do realizacji projektów. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, wraz ze wskazaniem zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Częścią projektu jest także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Domu Zemełki.

Sprawdź jaki obszar obejmuje REWITALIZACJA