LPR na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.  Dla dokumentu została przygotowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  • Uchwała nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.
  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_586_01_1512381065.pdf

  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko
  • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
GDE Error: Requested URL is invalid

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przygotowany na podstawie:

  • Diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście z 2015 roku
  • Pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji z 2016 roku
GDE Error: Requested URL is invalid