Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.