Jak pozbyć się długów finansowych

Problemy finansowe mogą spędzać sen z powiek niejednej osoby. Problem tego, jak wyjść z długów bardzo często, błędnie, rozwiązywany jest przez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych, co zamiast pomagać, napędza spiralę zadłużenia. Jakie w związku z tym przedsięwziąć kroki, by skutecznie wyjść z zadłużenia? Przede wszystkim należy sobie uświadomić skalę problemu i wdrożyć działania naprawcze.

Pierwszy krok do wyjścia z długów

Pierwszym krokiem jest przede wszystkim stawienie czoła problemowi, co przede wszystkim musi przejawiać się w odbieraniu wszelkiej korespondencji od wierzycieli, z sądu i komorniczej. Niestety przekonanie, że jeśli nie będziemy odbierać przesyłek, to nic nam nie grozi jest mylne i bardzo niebezpieczne. Zapoznając się z zawartością korespondencji, można podjąć odpowiednie działania zawczasu, unikając poważnych konsekwencji na przyszłość. Wielu z wierzycieli wysyłając wezwania do zapłaty, proponuje możliwość zawarcia ugody. Warto skontaktować się z taką firmą i ustalić, jak mogłyby wyglądać ewentualne warunki spłaty. Otrzymując sądowy nakaz zapłaty, zaleca się przeprowadzenie jego uważnej analizy. Pamiętać bowiem należy, że dłużnik może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, który umożliwi mu obronę swoich praw w drodze postępowania sądowego.Warto wiedzieć, że nawet w trakcie egzekucji komorniczej można zawrzeć z wierzycielem ugodę, w związku z tym zaleca się odbieranie i zapoznawanie się także z korespondencją komorniczą/

Plan finansowy

Kolejnym krokiem odpowiadającym na to, jak wyjść z długów jest stworzenie planu finansowego. Należy przeanalizować wszystkie wydatki życia codziennego, zweryfikować wysokość uzyskiwanych dochodów i przemyśleć możliwości czynienia oszczędności. Przy umiejętnym sporządzeniu planu finansowego i ograniczeniu wydatków uda się wygospodarować nadwyżkę, którą można przeznaczyć na spłatę zobowiązań. Warto również przemyśleć możliwość zdobycia źródła dodatkowego dochodu, który wsparłby domowy budżet i przyczynił się do efektywniejszej spłaty zobowiązań.

Wsparcie osób trzecich

Będąc w spirali zadłużenia, najgorszym rozwiązaniem jest zaciąganie kolejnych pożyczek na spłatę poprzednich. Jednakże warto przyznać się do problemu, prosząc o wsparcie najbliższych. Może będą skłonni udzielić nieoprocentowanej pożyczki. Tym samym zyskamy środki na spłatę zobowiązań, których odsetki są niezwykle wygórowane, zyskując możliwość sukcesywnej spłaty pożyczki, której kwota będzie niezmienna.

Zastosowanie tych podstawowych kroków umożliwi redukcję zobowiązań i stopniowe wyjście ze spirali zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Ci się również sposobać: